- reset +
Members Login

Home

Lions Lier Twee Neten

PDFAfdrukkenE-mailadres

 

Lions Club Lier Twee Neten is onderdeel van Lions Clubs International (LCI), de grootste service club ter wereld. LCI telt wereldwijd 1,35 miljoen leden in meer dan 45.000 clubs over de hele wereld. LC Lier Twee Neten werd opgericht in 1962, bestaat uit 52 actieve leden en is daarmee één van de de grootste clubs in België.

Lions hebben een dynamische geschiedenis. Lions ontstond in 1917 en is vooral bekend om zijn strijd tegen blindheid – deze maakt deel uit van onze geschiedenis, maar is nog steeds één van onze belangrijkste werken. Daarnaast zetten wij ons vrijwillig in voor verschillende gemeenschapsprojecten ter ondersteuning van de jeugd, cultuur, het milieu en de mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij.

Onze club steunt op 4 pijlers :

  • het sociale : diverse grote en kleine projecten die we steunen vanuit de sociale sector.  Vandaag ligt de focus op 3 grote projecten: de Emiliushoeve in Nijlen, de Stappaert in Lier en Sint Pieter in Lier.
  • het culturele : niets kan in onze maatschappij zonder een cultureel draagvlak.
  • de jeugd : met gerichte programma’s geven we jongen mensen de kans om hun leefwereld te verruimen, o.a. door uitwisselingsprojecten met jongeren van over de ganse wereld.
  • de club : de werking wordt gedragen door een goede samenhangende club, met respect voor ieders verscheidenheid, maar vooral door de sterke vriendschapsbanden tussen de leden.

Lions geven het zicht. Lions werken aan hun missie ‘vision for all’ door hun onderzoek van de ogen, het uitrusten van hospitalen en klinieken, het verdelen van geneesmiddelen en het bewustmaken van oogziekten. Dankzij talrijke lokale inspanningen en ons internationaal programma SightFirst, met als doelstelling het uitroeien van blindheid, hebben wij onze inzet voor het behoud van het zicht uitgebreid.

Lions hebben aandacht voor de jeugd. Onze gemeenschapsprojecten wijden zich vaak lokaal aan kinderen en scholen. Op internationaal vlak bieden wij talrijke programma’s zoals het Peace Poster Contest, Youth Camps and Exchange en Leefsleutels.

Ons Leo-programma biedt de jongeren over de hele wereld de gelegenheid tot persoonlijke ontluiking via vrijwilligerswerk. Er zijn ongeveer 144.000 Leo’s en 5.700 Leo clubs in meer dan 140 landen in de wereld. Lions Lier Twee Neten is peter van de Leo Club Lier, die in 2008 werd opgericht.

Lionstoelagen. Sinds 1968 heeft de Lions Clubs International Foundation (LCIF) wereldwijd meer dan 700 miljoen US$ via toelagen geschonken aan Lions humanitaire projecten. LCIF werd in 2007 in een onderzoek van The Financial Times tevens als eerste niet-gouvernementele organisatie geklasseerd.

De Stichting en de Lions bieden samen hulp aan de gemeenschappen die het slachtoffer zijn van natuurrampen door aan onmiddellijke behoeften te voldoen zoals voedsel, water, kleren en medische hulp en door steun te bieden bij de heropbouw op lange termijn. Recent steunde Lions o.a. de rampen in Sri Lanka/Thailand (tsunami), Haïti en Japan.

Lions zijn actief. Ons devies is “We Serve”. Lions maken deel uit van een globaal service netwerk dat onze lokale gemeenschappen hulp biedt waar nodig.